Kategorier
Uncategorized

A Automation har under 20 års tid tagit fram produkter och system för automatisering inom industrin, främst inom hantering och montering. 

Från och med 1 januari 2020 är företaget inte längre verksamt inom det området. 

Vi vill tacka våra kunder för 20 roliga och givande år. 

Om tidigare kunder behöver komma i kontakt med oss går det bra att höra av sig till: 

Joakim Abrahamsson 

Tel: 070 335 02 48 

E-mail: joakim@aautomation.se